gwirfoddoli

Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr Y Pantri

Diolch am eich diddordeb mewn gwirfoddoli gyda Phantri Cymunedol Cilfynydd!

Dyma blas ar beth all gwirfoddoli gyda ni edrych fel:

  • Gyrru’ch cerbyd eich hun i fynd i gasglu rhoddion bwyd oddi wrth siopau lleol.
  • Dadlwytho yn y ganolfan
  • Gosod y cynnyrch ar gyfer sesiynau Pantri.
  • Dosbarthu bwyd yn y Pantri i’r bobl.
  • Cymryd arian, cyfri a recordio
  • Recordio rhifau defnyddwyr
  • Cloi/datgloi’r islawr.
  • Ymgysylltu a’r cyhoedd mewn ffordd barchus a thosturiol.
  • Tacluso bocsys ailgylchu a’r rhoi tu allan ar gyfer casglu.

Os oes gyda chi diddordeb, edrychwch ar ein polisi gwirfoddoli am fwy o wybodaeth, neu e-bostiwch
pontylittlelounge@gmail.com

Dogfennau Perthnasol